Late breakfast & Lunch
Late breakfast & Lunch
Late breakfast & Lunch

CARBONARA

Late breakfast & Lunch

CARBONARA

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΣΚΗΣ

Late breakfast & Lunch

BURGER ΜΟΣΧΟΥ

Late breakfast & Lunch